Skaidrumas

Skaidrumas

Šiuo metu viešojo ir privataus sektoriaus atstovai privalo ne tik laikytis aukščiausių elgesio standartų, bet ir elgtis taip, kad visuomenėje net nekiltų abejonių dėl jų veiksmų. Priešingu atveju kyla pagrįsti įtarimai, kad sprendimai priimami neskaidriai, o tai menkina pasitikėjimą veikiančia organizacija.

Siekiant kurti atvirus ir pasitikėjimą kuriančius bei jį keliančius santykius UAB Lietuvos monetų kalykloje yra patvirtinta Nulinės tolerancijos korupcijai politika, kurios pagrindu bendrovė įsipareigojo sąžiningai laikytis su veikla susijusių teisės normų, įskaitant antikorupcines, kovoti su korupcija ir įgyvendinti antikorupcines priemones. Politika taikoma visiems bendrovės darbuotojams, rangovams, tiekėjams, konsultantams, kitiems tarpininkams.

Mes netoleruojame jokių korupcijos apraiškų ir pasisakome už aukštus etikos, sąžiningumo ir skaidrumo veikloje standartus. Mums svarbu dirbti sąžiningai, skaidriai ir kurti patikimus ryšius – su savo klientais, partneriais, tiekėjais, institucijomis. Bendrovė neremia ir susilaiko nuo bet kokių įtakos formų – tiek tiesioginių, tiek ir netiesioginių – politikams ar politinėms partijoms.

Politikos diegimas

Bendrovėje aiškiai reglamentuota tvarka dėl galimų / negalimų dovanų bei kitų naudų, darbuotojai šviečiami ir mokomi apie kovos su korupcija svarbą, yra nustatyta interesų konfliktų valdymo tvarka. Visi darbuotojai, priimami į darbą bendrovėje, privalo susipažinti su Nulinės tolerancijos korupcijai politika (toliau – politika) bei dalyvauti privalomuose antikorupcijos ir etikos mokymuose, yra paskirti asmenys, atsakingi už politikos įgyvendinimą.

Bendrovėje veikia skaidrumo komisija, kurios tikslas yra politikos įgyvendinimas, t.y. bendrovės veiklos procedūrų vertinimas antikorupciniu požiūriu, švietimas, pažeidimų nustatymas ir tyrimas, interesų konfliktų valdymas, nulinės dovanų politikos įgyvendinimas ir pan.

Nulinės tolerancijos korupcijai politikos pagrindiniai principai, kuriais vadovaujantis bendrovėje įgyvendinamos antikorupcinės priemonės:

 • Viešai įsipareigojame nepažeisti su veikla susijusių teisės normų, įskaitant ir antikorupcines normas;
 • Įsipareigojame kovoti prieš korupciją;
 • Vadovybė teigiamai vertina kovą prieš korupciją;
 • Nulinė tolerancija korupcijai taikoma darbuotojams, rangovams, tiekėjams, konsultantams, agentams ir kitiems tarpininkams;
 • Bendrovėje aiškiai reglamentuota tvarka dėl interesų konflikto valdymo;
 • Bendrovė moko darbuotojus apie kovą prieš korupciją;
 • Bendrovėje aiškiai reglamentuota tvarka dėl galimų / negalimų dovanų bei kitų naudų;
 • Pasitikėjimo linija garantuoja konfidencialumą, įsipareigojamą neatskleisti pranešimą pateikusio asmens tapatybės;
 • Bendrovė neremia ir susilaiko nuo bet kokių įtakos formų – tiek tiesioginių, tiek ir netiesioginių – politikams ar politinėms partijoms;
 • Nulinės tolerancijos korupcijai politika yra tobulinama, atnaujinama, pildoma.
 • Paskirti asmenys, atsakingi už politikos įgyvendinimą.

Kita informacija

2022 m. gegužės 20 d. UAB „Lietuvos monetų kalykla“ strateginės sesijos metu darbuotojams buvo pristatyta ir kartu analizuojama kalyklos Etikos politika, aptarti galimi korupcijos, interesų konfliktų, etikos bei pasitikėjimo ir skaidrumo klausimai.

2017 m. vasario 8, 14 ir 21 dienomis bendrovėje buvo organizuojami mokymai korupcijos ir korupcijos prevencijos, dovanų, interesų konfliktų ir etikos bei pasitikėjimo ir skaidrumo klausimais, kuriuose dalyvavo ir gavo sertifikatus skaidrumo komisijos nariai bei kiti bendrovės darbuotojai (padalinių vadovai, specialistai). Mokymuose dalyvavo ir sertifikatus gavo iš viso 17 bendrovės darbuotojų.

 

Skaidrumo komisijos sudėtis

Komisijos pirmininkas – direktorius Donatas Sirgedas, el. paštas lmk@lithuanian-mint.lt

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę – gamybos ir technologijų skyriaus vadovas Egidijus Stravinskas, el.paštas egidijus.stravinskas@lithuanian-mint.lt

Atitikties pareigūnas – administracijos vadybininkė Vaida Rudenkienė, el.paštas lmk@lithuanian-mint.lt

Bendrovėje yra įdiegti kompleksiniai vidaus kontrolės mechanizmai, skirti stebėti ir nustatyti galimus korupcijos rizikos veiksnius, nuolat vykdoma veiklos kontrolė, tobulinami veiklos procesai.

Informavimas apie galimus pažeidimus

Apie galimus korupcijos ar nesąžiningos veiklos atvejus skatiname pranešti:

Bendrovei – el. paštu pasitikejimolinija@lithuanian-mint.lt arba telefonu +370 611 15 811

Specialiųjų tyrimų tarnybai – el. paštu pranesk@stt.lt, tel. +370 5 2663333 arba palikite pranešimą čia.

Šiais kontaktais gali naudotis tiek darbuotojai, tiek visos suinteresuotosios šalys – telefono numeris ir el. pašto adresas skelbiami viešai interneto svetainėje. Bendrovė įsipareigoja saugoti pranešėjų konfidencialumą.