Valdymas | Lietuvos Monetų Kalykla
 • Valdymas

  2005 metais valstybės įmonė „Lietuvos monetų kalykla“ buvo pertvarkyta į uždarąją akcinę bendrovę ir tapo UAB „Lietuvos monetų kalykla“, kurios 100% akcijų priklauso valstybei. Lietuvos bankas įgyvendina vienintelės visų UAB „Lietuvos monetų kalykla“ akcijų savininkės – Lietuvos Respublikos valstybės – teises ir pareigas ir yra nurodęs valstybės lūkesčius.

  „Lietuvos monetų kalyklą“ valdo bendrovės valdyba ir vadovas (direktorius). Bendrovės valdybą sudaro 5 nariai, kuriuos visuotinis akcininkų susirinkimas skiria (renka) ketverių metų laikotarpiui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

  Bendrovės valdybos sudėtis

  VARDAS, PAVARDĖ Aldona Jakutienė
  PAREIGOS VALDYBOJE Nepriklausoma valdybos narė
  PATIRTIS 2017 – 2021 Ruptela grupės finansų vadovė;

  2015 – 2017 SIA „Circle K Business Centre“ Latvijoje vyr. projektų ir procesų vadovė;

  2012 – 2015 Statoil Lietuva finansų ir kontrolės vadovė;

  2010 – 2012 Adform grupės finansų vadovė, valdybos narė 3 grupės įmonėse;

  2009 – 2010 Lietuvos rytas grupės finansų vadovė, valdybos narė 2 grupės įmonėse;

  2008 – 2009 “Lietuvos energija” AB finansų vadovė, valdybos narė 3 grupės įmonėse;

  2000 – 2008 Wavin grupės Baltijos regiono, o vėliau Centrinės rytų Europos regiono finansų vadovė Lenkijoje;

  IŠSILAVINIMAS 2005 – 2007 BMI International executive MBA.

  2005 – 2007 Vytauto Didžiojo universitetas, Vadybos ir verslo administravimo magistras;

  1997 – 2001 Vilniaus Universitetas, Tarptautinė verslo vadyba – magistras;

  1978- 1982 Vilniaus Universitetas, Ekonomikos magistras.

  DARBOVIETĖ IR PAREIGOS Šiuo metu Aldona užsiima individualia veikla – Konsultacijos finansų valdymo klausimais.

   

  VARDAS, PAVARDĖ Dainius Grikinis
  PAREIGOS VALDYBOJE Valdybos narys
  PATIRTIS Nuo 1992 m. dirba Lietuvos banke. Skolos valdymas, vertybinių popierių išleidimas, pinigų politikos ir centrinio banko kredito operacijos, atsiskaitymai už sandorius, mokėjimų ir atsiskaitymų sistemos, įmonių valdymas.

  2001 – 2007 m. AB „Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas“ valdybos narys;

  2009 – 2012 m. AB „Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas“ valdybos pirmininkas.

  IŠSILAVINIMAS 1993 m. baigė studijas Vilniaus Universiteto Ekonominės kibernetikos ir finansų fakultete ir įgijo inžinieriaus – ekonomisto specialybę.
  DARBOVIETĖ IR PAREIGOS Lietuvos banko Bankininkystės tarnybos Operacijų ir mokėjimų departamento direktorius, Lietuvos vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos naudotojų komiteto narys.

   

  VARDAS, PAVARDĖ Vaidas Cibas
  PAREIGOS VALDYBOJE Valdybos narys
  PATIRTIS 2008 – 2019 m. Audito priežiūros komiteto pirmininko pavaduotojas (Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba).
  2006 – 2011 m. Vertybinių popierių komisijos pirmininko pavaduotojas.
  2005 – 2006 m. Vertybinių popierių komisijos narys.
  IŠSILAVINIMAS 1996 m. įgytas Vilniaus universiteto Finansinės apskaitos ir audito bakalauras, o 1998 m. Vilniaus universitete įgytas Taikomosios Makroekonomikos magistro laipsnis. 2004 m. Vidaus audito asociacijoje įgyta Vidaus auditoriaus licencija
  DARBOVIETĖ IR PAREIGOS Nuo 2012 m. Vaidas Cibas yra Lietuvos banko Reguliuojamosios rinkos priežiūros skyriaus viršininkas, o nuo 2019 m. –  VĮ „Registrų centro“ audito komiteto narys.

   

  VARDAS, PAVARDĖ Kristina Mažeikytė
  PAREIGOS VALDYBOJE Nepriklausoma valdybos narė
  PATIRTIS Ilgametė patirtis Rinkodaros ir komercijos srityje, vadovaujant tokiose įmonėse kaip PZU Lietuva, Lietuvos energija, ESO. Taip pat darbo patirtis dirbant komunikacijos vadove Omnitel, strategijos direktore įmonėje Idea Group bei vyriausiąja rinkodaros pareigūne Maxima LT.
  IŠSILAVINIMAS Vilniaus Universitete įgijo Tarptautinės prekybos magistro laipsnį (2002).
   DARBOVIETĖ IR PAREIGOS Nuo 2017 m. spalio mėn. UAB „Felit“ Rinkodaros vadovė Baltijos šalims

   

  VARDAS, PAVARDĖ Eglė Gruodienė
  PAREIGOS VALDYBOJE Nepriklausoma valdybos narė, valdybos pirmininkė
  PATIRTIS Ilgametė patirtis apdirbamosios pramonės verslų valdyme ir vystyme įmonėse  AB ‚,Utenos trikotažas‘‘, AB ‚,Šatrija‘‘, AB ,,Vilkma‘‘, UAB ,,Glassbel Baltic‘‘, AB ,,Audimas‘‘ ir kt.
  IŠSILAVINIMAS Kauno technologijos universitetas, Siuvinių technologijos inžinierius technologas (1992); Tarptautinė aukštoji vadybos mokykla, Vadybos ir verslo administravimo magistras (2004).
  DARBOVIETĖ IR PAREIGOS  MB ,,Patikrinti sprendimai‘‘ direktorė.

   

  Bendrovės valdyba renka ir atšaukia Bendrovės direktorių.

  Nepriklausomiems Bendrovės valdybos nariams už valdybos nario pareigų atlikimą yra nustatytas fiksuotas atlygis už darbo valandą su maksimalios sumos, išmokamos per ketvirtį, apribojimu. Kitiems Bendrovės valdybos nariams 2020 m. nebuvo mokami jokie atlyginimai, jų priedai, tantjemos ar kitos išmokos.

  2017 m. birželio 30 d. Lietuvos banko valdyba nutarimu Nr. 03-101 nustatė nepriklausomo valdybos nario atlygį už Bendrovės valdybos nario pareigų atlikimą – 50 Eur už darbo valandą, bet ne daugiau kaip 1 500 Eur per ketvirtį bei nepriklausomo valdybos pirmininko atlygį už Bendrovės valdybos pirmininko pareigų atlikimą – 75 Eur už darbo valandą, bet ne daugiau kaip 2 025 Eur per ketvirtį.

  Bendrovės direktorius ir vadovų komanda

  VARDAS, PAVARDĖ Evaldas Stralkus
   PAREIGOS Lietuvos monetų kalyklos direktorius nuo 2019 m. spalio 30 d.
  PATIRTIS 2 metų patirtis AB „Fasa“ įmonėje dirbant gamybos vadovų komandoje. 8 metai patirties UAB „Arginta Engineering“ dirbant skirtingose pozicijose, paskutinė pozicija – projektų valdymo ir pardavimų skyriaus vadovas.
  IŠSILAVINIMAS Kauno technologijos universitete įgijo Mechanikos inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį (2011).

   

  VARDAS, PAVARDĖ Linas Veikalas
  PAREIGOS Lietuvos monetų kalyklos Rinkodaros ir komercijos skyriaus vadovas nuo 2019 m. gruodžio mėn. 09 d
  PATIRTIS Ilgametė patirtis pardavimų srityje- UAB Stimelit pardavimų vadybininkas, UAB Morita padalinio vadovas, UAB Total Customs komercijos vadovas.
  IŠSILAVINIMAS Lietuvos Sporto Universitete įgijo Sporto ir Turizmo vadybos bakalauro kvalifikacinį laipsnį (2002)

   

  VARDAS, PAVARDĖ Egidijus Stravinskas
  DARBOVIETĖ IR PAREIGOS Lietuvos monetų kalyklos Gamybos paruošimo skyriaus vadovas nuo 2011 m. kovo 15 d.
  PATIRTIS E. Stravinskas yra sukaupęs ilgametę patirtį projektinėje gamyboje. Turi konstruktoriaus darbo patirties, 6 metus inžinieriaus technologo darbo patirties. Iki pakeičiant Lietuvos monetų kalyklos bendrovės struktūrą, 3 metus vadovavo Gamybos skyriui.
  IŠSILAVINIMAS E. Stravinskas, Vilniaus Gedimino technikos universitete įgijo mechanikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį (2008), mechanikos inžinerijos magistro laipsnį (2010).

  Bendrovės veiklą užtikrina Gamybos paruošimo, Gamybos, Rinkodaros ir komercijos bei Technikos priežiūros ir remonto skyriai.

  Lietuvos banko valdyba 2019 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. 03-119 nutarė netaikyti LR Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio“ 3 punkto 1.2-1.6 ir 1.9 papunkčiuose nustatytos tvarkos nustatant Bendrovės vadovo darbo užmokestį, bei pavedė Bendrovės valdybai nustatyti Bendrovės direktoriaus atlygį. Bendrovės valdyba 2019 m. spalio 29 d. Valdybos posėdžio protokolu Nr. 12 patvirtino Bendrovės Atlygio politiką, pagal kurią Bendrovės direktoriaus mėnesinė alga susideda iš:

  • pastoviosios dalies, kuri yra nustatyta atsižvelgiant, kad Bendrovės vadovo atlygis neviršytų atitinkamo pareigybės lygio medianos, nustatytos pagal Bendrovės valdybos pasirinktą atlygio rinkos tyrimą ir sistemą.
  • kintamosios dalies (iki 20%), kuri priklauso nuo Bendrovės metinio biudžeto ir tikslų, nustatytų vadovaujantis Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo VII ir VIII skyrių nuostatomis, įgyvendinimo. Bendrovės direktoriaus galimo mėnesinio ir (arba) ketvirtinio KAD apskaičiavimo ir išmokėjimo sąlygas metams nustato valdyba, tvirtinant būsimų metų metinį biudžetą bei tikslus.

  2021 m. Bendrovės direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies dydis nustatytas Bendrovės 2020 m. gruodžio 15 d. valdybos posėdžio protokolu pagal šią formulę:

  Nustatomi reikšmingumo svertiniai koeficientai: 0,3 ir 0,7.

  (0,3*KAD* PKf1/100) + (0,7*KAD* GPKf2/100)

  KAD – UAB „Lietuvos monetų kalykla“ atlygio politikoje nustatyto maksimalaus dydžio kintamos atlygio dalies išraiška Eur;

  PKf1 – UAB „Lietuvos monetų kalykla“ pardavimo tikslų įvykdymo procentas;

  GPKf2 – UAB „Lietuvos monetų kalykla“ grynojo pelno tikslų įvykdymo procentas.