• Valdymas

  2005 metais valstybės įmonė „Lietuvos monetų kalykla“ buvo pertvarkyta į uždarąją akcinę bendrovę ir tapo UAB „Lietuvos monetų kalykla“, kurios 100% akcijų priklauso valstybei. Lietuvos bankas įgyvendina vienintelės visų UAB „Lietuvos monetų kalykla“ akcijų savininkės – Lietuvos Respublikos valstybės – teises ir pareigas ir yra nurodęs valstybės lūkesčius.

  „Lietuvos monetų kalyklą“ valdo bendrovės valdyba ir vadovas (direktorius). Bendrovės valdybą sudaro 5 nariai, kuriuos visuotinis akcininkų susirinkimas skiria (renka) ketverių metų laikotarpiui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

  Bendrovės valdybos sudėtis

  Vardas, pavardėIšsilavinimasPareigos valdybojeKadencijos pradžiaDarbovietė ir pareigos darbovietėje
  Linas ČereškaVytauto Didžiojo universitetas, Biznio ir vadybos bakalauras (1996)
  Vytauto Didžiojo universitetas, Marketingo ir Tarptautinės prekybos magistras (1998)
  Valdybos pirmininkas, nepriklausomas valdybos narys2017-06-30
  Asociacija „Chambre de Commerce Franco-Lituanienne“ valdybos narys
  Finansinių paslaugų įmonių asociacija „Finco“ valdybos narys
  Eimundas MačiulisKauno Technologijos universitetas, Verslo administravimo ir vadybos magistras (2011)
  Kauno Technologijos universiteto suteiktas International EMBA išsilavinimo atitiktį pažymintis sertifikatas (2011)
  Nepriklausomas valdybos narys2017-06-30
  UAB „VSA Vilnius“ direktorius
  UAB „Recova“ direktorius
  AB „Giraitės ginkluotės gamykla“ Nepriklausomas valdybos narys
  Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacija, Tarybos narys
  Kristina MažeikytėVilniaus Universitetas, tarptautinės prekybos magistras (2002)Nepriklausoma valdybos narė2017-06-30UAB „Felit“
  Rinkodaros vadovė Baltijos šalims
  Vaidas CibasVilniaus Universitetas, Finansinės apskaitos ir audito bakalauras (1996)
  Vilniaus Universitetas, Taikomosios makroekonomikos magistras (1998)
  Vidaus auditorių asociacija, Vidaus auditoriaus licencija (2004)
  „Baltic Institute of Corporate Governance“ profesionalaus valdybos nario sertifikatas (2018)
  Valdybos narys2017-06-30
  Lietuvos banko Reguliuojamosios rinkos priežiūros skyriaus viršininkas
  VĮ “Registrų centras“ Audito komiteto narys
  Algirdas Neciunskas
  Vilniaus Universitetas, Tarptautinės ekonomikos bakalauras (2000)
  Vilniaus Universitetas, Tarptautinio verslo magistras (2002)
  „Baltic Institute of Corporate Governance“ profesionalaus valdybos nario sertifikatas (2018)
  Valdybos narysLietuvos banko Rinkos infrastruktūros departamento direktorius

  2020 m. Bendrovės direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies dydis nustatytas Bendrovės 2020 m. sausio 23 d. valdybos posėdžio protokolu pagal šią formulę:Bendrovės valdyba renka ir atšaukia Bendrovės direktorių.

  Nustatomi reikšmingumo svertiniai koeficientai: 0,3 ir 0,7.

  (0,3*KAD* PKf1/100) + (0,7*KAD* GPKf2/100)

  Kur

  KAD – UAB „Lietuvos monetų kalykla“ atlygio politikoje nustatyto maksimalaus dydžio kintamos atlygio dalies išraiška Eur;

  PKf1 – UAB „Lietuvos monetų kalykla“ pardavimo tikslų įvykdymo procentas;

  GPKf2 – UAB „Lietuvos monetų kalykla“ grynojo pelno tikslų įvykdymo procentas.

  Bendrovės direktorius ir vadovų komanda

  Vardas, pavardėPareigosDarbo pareigose pradžiaKvalifikacija
  Evaldas StralkusDirektorius2019-10-30
  Kauno technologijos universitetas, Mechanikos inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis (2011)
  Aušra MeškauskienėVyriausioji finansininkė2020-05-04
  Vilniaus universitetas, Apskaitos ir finansų valdymo magistro kvalifikacinis laipsnis (1986)
  Linas VeikalasRinkodaros ir komercijos skyriaus vadovas2019-12-09
  Lietuvos kūno kultūros akademija, turizmo ir sporto vadybos bakalauro kvalifikacinis laipsnis (2001)
  Egidijus StravinskasGamybos paruošimo skyriaus vadovas2011-03-15
  Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Mechanikos inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis (2010)
  Saulius KvederasGamybos skyriaus vadovas2020-01-27
  Vilniaus technikos universitetas, Mechanikos inžinieriaus kvalifikacija (1993)

   

  Bendrovės veiklą užtikrina Gamybos paruošimo, Gamybos, Rinkodaros ir komercijos bei Technikos priežiūros ir remonto skyriai.