Aukso luitų supirkimas ir saugojimas

Aukso luitų supirkimas

Lietuvos monetų kalyklos aukso luitų supirkimo taisyklės:

 • Superkami tik Lietuvos monetų kalykloje pagaminti aukso luitai.
 • Aukso luitai turi būti originalioje ir nepažeistoje pakuotėje.
 • Supirkimo metu yra sudaroma pirkimo-pardavimo sutartis. Klientas privalo pateikti savo asmens tapatybę identifikuojantį dokumentą. Įmonė, įstatymų numatyta tvarka, teikia visą su sandoriu susijusią informaciją VMI.
 • Luitų supirkimo kaina yra apskaičiuojama remiantis pardavimo metu esančia aukso žaliavos kaina rinkoje. Galutinė kaina pateikiama ir suderinama prieš sutarties pasirašymą.
 • Atsiskaitymas už luitus vyksta tik bankiniu pavedimu pervedant pinigus į kliento nurodytą banko sąskaitą. Bankinis pavedimas atliekamas per 1-3 darbo dienas kai suma neviršija 5000 EUR. Jei parduodamų luitų vertė didesnė, apmokėjimo terminas suderinamas atskirai.
 • Pardavėjas įsipareigoja pats susimokėti LR įstatymais nustatytus mokesčius.
 • Kilus bet kokiems įtarimams dėl gaminio kokybės, autentiškumo arba galimo padirbinėjimo – su klientu susitariama dėl papildomų patikrinimo procedūrų Lietuvos prabavimo rūmuose. Gaminio patikrinimo kaštus kompensuoja klientas.
 • Įmonė gali atsisakyti nupirkti aukso luitus nekomentuodama priežasčių.

 

Aukso luitų saugojimas

Lietuvos monetų kalyklos aukso luitų saugojimo paslaugos taisyklės:

 • Saugoti priimami tik Lietuvos monetų kalykloje pagaminti aukso luitai.
 • Aukso luitai turi būti originalioje ir nepažeistoje pakuotėje.
 • Teikiama turto pasaugos paslauga yra neatlygintinė.
 • Prieš perduodant aukso luitus yra sudaroma turto pasaugos sutartis. Sutartis gali būti sudaryta su Lietuvos Respublikos fiziniu ar juridiniu asmeniu.
 • Sutarties sudarymui klientas privalo pateikti savo asmens tapatybės dokumentą ir deklaruoti, kad perduodami saugojimui aukso luitai nuosavybės teise priklauso jam.
 • Perduodant aukso luitelius jie yra identifikuojami pagal serijinius numerius, svorį ir kiekį.
 • Kilus bet kokiems įtarimams dėl perduodamų aukso luitų kokybės, autentiškumo arba galimo padirbinėjimo – su klientu susitariama dėl papildomų patikrinimo procedūrų Lietuvos prabavimo rūmuose. Gaminio patikrinimo kaštus kompensuoja klientas.
 • Klientas gali atsiimti savo perduotus auksinius luitus Lietuvos monetų kalyklos darbo metu, įspėjęs apie ketinimą iš anksto telefonu.
 • Grąžinamą turtą gali atsiimti tik jį perdavęs klientas arba juridiškai įgaliotas jo atstovas.
 • Auksinių luitų saugumas yra užtikrintas laikant juos specialiuose saugojimo patalpose, kuriose tinkamos temperatūros, drėgmės lygis ir kitos sąlygos, kad būtų išvengta jų pažeidimo ar kitaip pablogėtų jų būklė.
 • Lietuvos monetų kalykla prisiima atsakomybę už bet kokius galimus nuostolius ar žalą dėl auksinių luitų praradimo ar pažeidimo.
 • Lietuvos monetų kalykla gali atsisakyti sudaryti pasaugos sutartį nekomentuodama priežasčių.