Apie mus | Lietuvos Monetų Kalykla
 • Apie mus

  Bendrovės pagrindinė veikla yra kaldinti Lietuvos Respublikos apyvartines ir kolekcines monetas bei teikti apyvartinių ir kolekcinių monetų gamybos paslaugas užsienio valstybėms, neturinčioms savo nacionalinių kalyklų. Pajamos už suteiktas monetų kaldinimo paslaugas paprastai siekia daugiau kaip 60 proc. visų Bendrovės metinių pajamų.

  Pagrindiniai Bendrovės 2022 m. tikslai:

  • reikšmingai padidinti Bendrovės kuriamų iniciatyvų pardavimus;
  • plėsti globalių platintojų tinklą;
  • plėsti globalių B2B klientų skaičių MTO užsakymams;
  • bendradarbiauti su didžiosiomis Europos kalyklomis, teikti subrangos paslaugas;
  • didinti įmonės sukuriamą pridėtinę vertę;
  • kaldinti Lietuvos Respublikos kolekcines ir apyvartines monetas.

   

  Bendrovės vizija

  Konkurencinga ir nuolat tobulėjanti, modernių technologijų bendrovė, pateisinanti klientų lūkesčius.

   

  Bendrovės misija

  Kokybiškai ir profesionaliai teikti apyvartinių ir kolekcinių monetų kūrimo ir gamybos  paslaugas globaliu mastu, efektyviai vykdyti kitą gamybinę ir prekybinę veiklą monetų gamybai artimose srityse, kurti pridėtinę vertę klientams, darbuotojams ir akcininkams (-ui).

   

  Įmonės sertifikatai